സ്റ്റോക്കും കൊളസ്ട്രോളും വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ബേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറെ കൊളസ്ട്രോള് യൂറിക് ആസിഡ് ഈ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂടുതലായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെയാണ് ഷുഗർ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷമുണ്ട്.

   

എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലായും ഉണ്ടാവുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അതുപോലെതന്നെ മരുന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നു കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ എച്ച്ഡിഎൽ നല്ലതാണ് എൽഡിഎൽ മോശപ്പെട്ടത്.

ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ആകെ മൊത്തം അറിയുള്ളൂ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്രൈ ഗ്ലിസറിൻ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ.

രക്തക്കുഴലുകളെയെല്ലാം തന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും പോകുന്നതാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിചാരം ഒരുപാട് ഓയിലി ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *