ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൈറോയ്ഡ് മാറ്റിയെടുക്കാം

തൈറോയ്ഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പേഷ്യൻസും അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് തൈറോയ്ഡ് എന്ന രോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവരോട് പോയി പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവിതകാലം.

   

മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടിവരും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് താഴെയായി ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അവയവമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ആണ് ഇങ്ങനെ.

നമുക്ക് ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ തൈറോയിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൂടിയതാണ് കുറഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ മതിയാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ചെയ്തു മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ആണ്. ഹൈപ്പോതൈറോ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോഡ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയും ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് തൈറോടുകൂടിയ അവസ്ഥയുമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *