40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

ഏവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാറുണ്ട് ജീവിതശൈലി വരുത്താറുണ്ട് ഞാൻ നോർമലി ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മോണിംഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള.

   

കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല കാരണം അവര് നോർമലി അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും അവരുടെ ഷുഗർ ലെവലിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റാറില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ലെവലിൽ പറയുന്നത് ഒരു എഫ്ബിഎസ് അല്ലെങ്കില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂറിനു ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ആണെങ്കിലും.

നോർമൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഷുഗറിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് പി എ വൺ സി മൂന്നുമാസം ആയിട്ട് എന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമലാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക്.

മെഡിസിന്റെ അളവ് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ എത്തിയ മാത്രം നോക്കി നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക പക്ഷേ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് എച്ച് പി എ വൺ സി നോർമലായി എത്തുന്ന സമയത്താണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *