വിഷാദ രോഗി ആക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ

നിങ്ങൾ പണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മേടിക്കാൻ തോന്നുക ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുക ആരാണെന്ന് തോന്നുക കൂടാതെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഉറക്കക്കുറവ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന വിഷാദം എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയാണ്.

   

നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാർഗവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം പേടിക്കേണ്ട ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ അല്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം ഒരുപോലെയല്ല സങ്കടത്തിന്റെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിഷാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വിഷാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ വിഷാദരോഗികൾക്ക് സ്വയം അഭിമാനം ഉണ്ടാവില്ല വിഷാദം എന്ന രോഗം പലതരം ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പുരുഷന്മാരുമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്.

വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഫിസിക്കൽ ആയാലും സെഷ്യലിനും മെന്റലി ആയാലും നമുക്ക് അത് ട്രോമ പോലെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് വയസ്സാകുന്തോറും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വയസ്സായവരിൽ മാത്രമല്ല ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നത് കുട്ടികളിൽ പോലും ഡിപ്രഷൻ കാണാവുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *