വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും

വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം.

   

ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ചില അപാകതകൾ മൂലവും ഇത് കണ്ടു എന്ന് വരാം. വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നും പറയുന്നത് എല്ലാ ഞരമ്പുകളും ഇങ്ങനെ തടിച്ച വീർത്തു കാണണമെന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലാത്തതും നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത് പറയുന്നതാണ്. പുറത്ത് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബൾക്ക് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് .

അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിലതി വല പോലെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേയും ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചു വീർക്കുന്നത് കാണാനായി സാധിക്കും. വേനുകൾ തടിച്ച് വരും തുടയുടെ ഭാഗത്തു ചില ആളുകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തുടയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായും നീര് വരുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒക്കുപെഷൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും പോലീസ് ടീച്ചർ മുതലായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *