സന്ധ്യയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ.

   

നല്ലതും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണമായി നൽകി നമ്മളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പല്ലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വീട് സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്.

എപ്പോഴും പല്ലി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല്ലി കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി വരുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ പല്ലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ദോഷമല്ല എന്നാൽ ആ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഏത് അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ അതിൽ ബാധകമാണ് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജാമുറിയിൽ.

ഒരു പല്ലി വന്നാൽ ഉള്ള ഫലങ്ങൾ. കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലവും എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്കിന്റെ അരികിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്കിന്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് വെക്കുന്നിടത്ത് സാന്നിധ്യം എല്ലാ ദിവസവും കാണുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പല്ലി വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുഭസൂചനയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *