ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും

ഹൃദ്രോഗം സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് തുടർന്നുള്ള ബൈപ്പാസ് പ്രക്രിയകൾ കൂടി രോഗിക്ക് വന്ന ബ്ലോക്കിനെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹൃദ്രോഗ ഡോക്ടറുടെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും. വന്നു കഴിഞ്ഞ് രോഗികൾക്ക്.

   

അവനു ബന്ധുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും സംശയമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. വിശ്രമം വേണം ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെവരെയും നോർമലായി നടത്തിയ വ്യക്തി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രോഗം വരുകയും മാത്രം ചികിത്സ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഡോക്ടർമാർ തരുന്ന മരുന്നിലൂടെ മാത്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഹൃദ്രോഗം വന്ന രോഗികൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രവർത്തനം പാടെ നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

സമയത്ത് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റും ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് ഒരു നെഞ്ചിന് വേദനയോ രോഗമോ പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇസിജി എടുക്കുകയും അതിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം തേടേണ്ടതുമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *