ഉദ്ധാ.രണ കുറവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ

സ്ഥിരമായി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഉദാഹരണക്കുറവ് ശീക്രസ്കലനം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പലതരം കാരണം പലവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും ഒരു ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇന്റു ചെയ്യുന്നത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇൻറലി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്.

   

വീട്ടിൽക്ക് പോലും പോകാൻ മടിക്കുന്ന ലേറ്റ് ആയി ചെന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളെല്ലാം പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അവസ്ഥ കാരണം ഒരു ബലൂൺ.

പോലെ ആണ് അതിൽ രക്തോട്ടം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സൈസിന് ചെയ്യുന്നതും അതിൻറെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ബലൂണിന്റെ പൈപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത്.

അതേപോലെതന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിന് കാരണം തന്നെയാണ് പ്രീ മെച്യൂരി അതുപോലെതന്നെ ഉദാഹരണക്കുറവ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭയപ്പെടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഉള്ളവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *