മാനസിക രോഗം മാറ്റേണ്ട ചില രീതികൾ

മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം സൈക്കോസിസ് അത് ഓട്ടിസം കുട്ടികളുടെ മാനസിക മേഖല ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തടയാനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും കഴിയുമോ രോഗികളും ബന്ധുക്കളും എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനകാരണം.

   

ബ്രെയിന്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന തകരാറുകൾ ആണ് മാത്രമേ മാനസികരോഗങ്ങളെ തടയാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും നേടാനും കഴിയൂ ആദ്യായിട്ട് നമ്മൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്ന വേദന പനി മുഴ എന്നിവയാണ്.

നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ബിഹേവിയർ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഓവർ റിയാക്‌ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുകയും വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നതും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. എനർജി ഇല്ലാതിരിക്ക അതുപോലെതന്നെ ക്ഷീണം മുതലായവയും ഇതിൻറെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *