ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ആമവാതത്തിന്റേതാണ്

ആമവാതം അതല്ലെങ്കിൽ സന്ധി വാതം അതായത് സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ സന്ധികളെ ആക്രമിച്ച നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് സന്ധികളെ ആക്രമിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കാരണം ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതിനാൽ അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളും

   

.ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു അണുബാധകൾക്കും ക്യാൻസറിനും ഉള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും പലതരം ശക്തി കൂടിയ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും രോഗം മാറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും മാറ്റാൻ ആകുന്നില്ല. എന്താണ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാത്തത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാനായില്ല.

ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണമാണ് വേണ്ടത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നിർത്താനും ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും വേദനകൾ ഇല്ലാതെ സന്ധികളുടെ വഴക്കം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്നും സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട്.

നമ്മുടെ സന്ധികളെ എങ്ങനെയാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിയണം നമ്മുടെ വിരലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് ഷോൾഡർ പാദങ്ങൾ കൂടുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും അതിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *