പ്രമേഹം കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് പ്രമേഹവും തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗങ്ങൾ തന്നെ അതിൻറെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് യുവർ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മദ്യപാനം ഇതര രോഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല കാരണമുണ്ടോ എന്നാണ്.

   

ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്.പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതുവായ കാരണം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവയിൽ പലതും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹം പോലെ ഹൃദയാഘാതം.

പോലെയുള്ള ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പോലെയുള്ള അമിതവണ്ണം പോലെയുള്ള പിസിഒഡി പോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത് ജനിതകപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.പ്രമേഹം പോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/NuAT4ewxAhs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *