ഈ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നതിൻ്റെതാണ്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിപി കുറഞ്ഞാലേ കൂടിയാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ വിട്ടുമാറാതെ ഇരിക്കുന്നത്.

   

ഇൻഫെക്ഷൻ വരും കുറച്ചുകാലം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വീണ്ടും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മെഡിസിൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കൂടി കൊണ്ട് വരും. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങളെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മസിലിന്റെ.

കൂട്ടാനോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.നമുക്ക് ഈ മസില് കൂടുവാൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ വോളിയം കൂട്ടാൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഫങ്ക്ഷന്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ.

ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും റിപ്പയർ നടക്കുന്നത് കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് കോശങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ സൈസ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അതിൻറെ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ റീജനറേഷൻ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ പ്രോട്ടീന് ഉള്ളത്തിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *