യൂറിക്കാസിഡിന്റെ വേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

വാത സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അതായത് യൂറിക്കാസിഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്.

   

കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ്. വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ.

തന്നെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 70 ശതമാനം അത് മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം അത് മലത്തിലൂടെ പുറത്തുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ 6.5 മില്ലിഗ്രാം സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിൽ 5.9 m ആണ് വേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവിൽ കുറവാണ്.

ഇതിന് ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് കൊണ്ടാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ യൂറിക്കാസിലും കൂടുന്നു എന്നുള്ളത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *