ഈ ഇല കഴിച്ചു കൊണ്ട് ഷുഗർ കുറച്ച് എടുക്കാം

ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് പേരമരം ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേരയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോഴും ഇതിന് അവഗണിക്കാറാണുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് പൊതുവേ മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.

   

മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പേരക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നും സവിശേഷതകൾ ആണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. പേരക്കയും ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് പേരയ്ക്ക വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ചായ പേരക്ക കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് പ്രതിരോധകയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് പേരക്ക പേരക്ക അതായത് ഷുഗർ കുറയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് പ്രമേഹരോഗികൾ.

അവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രമേഹരോഗികൾ ചെയ്ത് ലെവലില് നോർമൽ ലെവലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാനായി പേരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടാതെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/fZojUMirbUo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *