കാൽസ്യക്കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ

പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് കുറേ ദുരം ട്രാവല്‍ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലോ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. കഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും വേദന ഇല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാരും കാണുന്നുണ്ട്.

   

ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. അതുപോലെ കയ്യിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ കൈയിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഴുത്തുവേദന കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നോക്കാം തീരുമാനത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാം.

അതുപോലെ ചെറിയ പ്രായക്കാരിൽ ആണെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജോലിയുടെ കൂടുതലായിട്ട് കുനിഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് കഴുത്ത് വേദന വരാം. രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് ഒക്കെ നല്ല വേദനയായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും കൂടുതലായി ഡീറ്റൈൽ കേസ്.

എടുക്കുമ്പോൾ തലവേദന ശർദ്ദി തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വരാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് മൈഗ്രേൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് തന്നെയും വരാം. നീർക്കെറ്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കഴുത്ത വേദന വന്നു എന്ന് തന്നെ വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *