പ്രായം കുറയ്ക്കാനായി കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ചില പലതരത്തിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പല ഹോം റെമഡീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അതുപോലെതന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മാറ്റാൻ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഏജ് ആവുന്ന സമയത്താണ്.

   

കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ സെൽ ഡിവിഷൻ കോശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞുവരും സാധാരണ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ.

സെല്ലുകൾ വരെയും അതാണ് അതുപോലെ വിഭജിക്കുന്നതൊന്നും കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചുളിവുകൾ കൂടുതൽ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും.

താഴെയായിട്ട് സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കെങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലയറും കൂടെയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹെൽത്തി ഫാക്ട് കൂടിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *