ശരീരവേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

സ്ത്രീകളിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിരുന്നത്. 19 ലോക വേദനയുണ്ടാകുന്ന ഏരിയസ് ആണ് ഈ ഫൈബ്രമയോളജി എന്നുപറയുന്ന ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്നത്. കഴുത്ത് വേദന വയറുവേദന തലവേദന അങ്ങനെ ഒരു രോഗി നമ്മുടെ അടുത്തു.

   

വന്നിട്ട് വേദന പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു രോഗനിർണയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈബ്രോ ഡെഫിനിറ്റിവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തെറാപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി എടുക്കാം ഡയബറ്റിസുമായിപ്പോലെ.

തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള അസുഖം തന്നെയാണ്. ടൈംസ് ഫീമെയിൽസിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സുഖം എങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളജിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് കേൾവി ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ അതിൻറെ.

രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നതും വന്നതുമൂലം എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സെൻസ് എല്ലാതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നോർമലി നടക്കുന്ന ഒരു രാസ പ്രവർത്തനമാണ് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണവും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വരാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *