നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെ.സ്റ്റ് കാൻസർ തടയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

146 ഗ്രാം ആണ് കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ ഒരു എട്ടു ഗ്രാമം അതുപോലെതന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 28 ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അളവിൽ പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചെറിയൊരു അമൗണ്ട്.

   

നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനായി ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന രീതി കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നടക്കുന്നത് മൂന്ന് പാട്ടിലായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടും പിന്നെ വൻകുടലിൽ.

വച്ചിട്ടാണ് വികടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് എൻസെയിം ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ എൻസൈം തന്നെ ഈ പാലിനെ വികടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പാലിൽ ഉള്ളത്. കസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം.

അതുപോലെതന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 20% ഉണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് പെപ്സി എന്നുപറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഡയഗ്രഷൻ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ബാക്കി വരുന്ന പാട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വച്ചിട്ടാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *