സമ്പാദിക്കുന്ന പണം കയ്യിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

അധികമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒന്നു മാറ്റി ഇടാം ഒരു സമ്പാദ്യം ആരംഭിക്കാം എന്ന് കരുതിയാൽ എവിടുന്നാണ് എന്നറിയില്ല ചിലവുകൾ വന്ന് ആ പൈസ അങ്ങ് തീർന്നു പോവുക എല്ലാ മാസവും ഇതാണ് സ്ഥിതി ഓരോ ദിവസവും വിചാരിക്കും എന്നെങ്കിലും കുറച്ചു പൈസ മാറ്റിയിടണം എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ കയ്യിൽ പണം നിൽക്കുന്നില്ല.

   

വരവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ആയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് വല്ലാതെ കിടന്ന് വലയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് വർധിക്കാൻ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തികഭദ്രമാകാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വഴി ഒന്ന് നോക്കാം.ധനത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും.

ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദേവതയായി ഉള്ള മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെയും അതുപോലെ തന്നെ കുബേര ദേവനെയും ആണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചു രൂപയുടെ അഞ്ച് കോയിനുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക്.

കൊടുത്ത നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ 5 5 രൂപ നാണയം കരുതിവയ്ക്കണം.ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം എന്നതാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അഞ്ച് രൂപയുടെ നാണയം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ അഞ്ചുരൂപ നാളെയും തുളസി ഇട്ട ജലത്തിൽ അല്പം ജലം എടുത്ത് അതിലേക്ക് തുളസി കതിർ ഇട്ട വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ വരും ആ തുളസി തീർത്ഥം കൊണ്ട് ആ അഞ്ചു രൂപ നാണയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *