തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക

നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല.

   

അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാണെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ കൂടുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ.

ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതിനനുസരിച്ച് മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അമിതവണ്ണം അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് ആർ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി എസ് ഓ ചെയ്യുന്നത് രാവിലത്തെ തന്നെയുള്ള ഈ ഷുഗർ ചെക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എച്ച്പി എ വൺ സി ചെയ്യുക എന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/X8OpCH69jjc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *