യൂറിക് ആസിഡ് മാറാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

സൗഖ്യം കാഞ്ഞങ്ങാട് സാധാരണഗതിയില് തള്ളവിരലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ മടമ്പിന് വരുന്ന വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയാൽ ഡോക്ടർ സാധാരണ യൂറിക് ആസിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അഞ്ചിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ യു സീനിയ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക്.

   

എത്തി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് ജോയിന്റ് അടിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് അത് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ വർധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗൗട്ട് വരുന്നത് എന്ന് സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ ശേഷം മരുന്നുകളോടൊപ്പം ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ് വളരെ ഇംപോർട്ടൻറ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ.

ഡയറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നു കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ് ഇത്ര ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ഗൗട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. പൊതുവേ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് യൂറിക്കാസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെൻ്റ് ആണ് ഇത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *