ദിവസവും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ.

ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി മരുന്നുകളും നാച്ചുറൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാണ്. ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനു തുല്യമായ പ്രാധാന്യം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും നൽകുന്നു.

   

നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് എബിസി ജ്യൂസ്. ഈ എബിസി ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ ഒരു ഉപകാരിയാണ് ഈ ജ്യൂസ് ചർമ്മത്തിൽ മൃദുത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ചർമം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിനും എബിസി ജ്യൂസ് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും വയറ്റിൽ ഈ എബിസി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുക. ഈ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു കഷണം ആപ്പിൾ ഒരു കഷണം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു കഷണം ക്യാരറ്റ് എന്നിവ തുല്യ അളവിൽ എടുക്കാം. ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് അളവിൽ ചെറിയ ഒരു കുറവും വരുത്താവുന്നതാണ്. ജ്യൂസിനെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷണം ഇഞ്ചിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം. ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റേതായ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ഉത്തമമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *