നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന് ഇനി ഇതാണ് ഒരു പ്രതിവിധി. കരിമംഗല്യവും കറുത്ത പാടുകളും ഇനി മറന്നേക്കൂ.

ജന്മ സംരക്ഷണം വലിയ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരുപാട് പോലും വലിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇട്ടിട്ടുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കരിമംഗലം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യേന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ എന്ന ഘടകത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നത്. പ്രധാനമായും കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കരിമംഗലം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മുഖത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുണ്ടതും അംഗീകമായ പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം.

   

സൂര്യപ്രകാശം മുഖത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഖത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഗ്ലൂട്ടത്തയോണിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നതാണ്. കോളേജിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാകുന്നു.

ചിക്കൻ മുട്ട എന്നിവ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നിവ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഓറഞ്ച് പേരക്ക അവകാടോ ബ്ലൂബെറി എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിത്യവും ഒരു നെല്ലിക്ക കടിച്ചു കഴിക്കുന്നത് പോലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ആയി മാറുന്നു. ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതേ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണശീലവും തന്നെയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *