നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കാം വളരെ എളുപ്പം. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊടു.

ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഉള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ച ഒരു ചിത്രം ഈശോയുടെ ചിന്തയോട് കൂടി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര രൂപമാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോൾ നടത്തുമെന്നും ഇതിന്റെ നടക്കാനുള്ള.

   

സാധ്യത എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ. മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നെയ്യ് വിളക്ക്, പാൽപ്പായസം, തുളസിമാല എന്നിവ വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കണം. രണ്ടാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മഹേശ്വരി ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നിങ്ങൾ.

എങ്കിൽ തുടർച്ചയായി 21 ദിവസം തന്നെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പിൻവിളക്ക്, ധാര എന്നിവ വഴിപാടായി ചെയ്യണം. മൂന്നാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു മഹേശ്വര ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയതോതിൽ ശബ്ദദോഷം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ 4 വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചുവന്ന ഹാരം ദേവിക്ക് വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാം. ഇത്തരം വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു നൽകും കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *