മാവിൻ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ചോ.ര ഷർട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു.

അന്ന് രാവിലെ പോലീസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റത്. പോലീസ് വണ്ടി വന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അല്പം ഒന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായത് അത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാം മുൻപിലുള്ള പറമ്പിലേക്ക് ആണ് എന്നത്. പറമ്പിലുള്ള മുത്തശ്ശി മാവിന്റെ വലിയ കൊമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മുഷിഞ്ഞ ഷർട്ടിനു കിടന്ന ആ ശരീരം എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു കണ്ണേട്ടൻ. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് കണ്ണേട്ടന്റെ ജീവിതം.

   

ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊലിഞ്ഞുപോയത് എന്ന് എല്ലാവരും വിഷമിച്ചു. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ശ്രീദേവി ചേച്ചിയെ. പക്ഷേ ശ്രീദേവി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കും ഈ ബന്ധത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. ശ്രീദേവി ചേച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ ജർമ്മൻ കണ്ണേട്ടന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹം നടക്കാതെ പോയത്. കണ്ണേട്ടനെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീദേവി ചേച്ചിയുടെ മറ്റൊരു വിവാഹമാണ് കണ്ണേട്ടന് ഇത്രയും വിഷമിപ്പിച്ചത്. ശ്രീദേവി.

ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ വലിയ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർഷികം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി വേദനയാണ് കണ്ണേട്ടനെ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കാണാനിടയായത്. ഒരു മരണം നേരിൽ കണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്.

എനിക്കതിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം. കണ്ണേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ഇനി ഈ നാടിനു വീണ്ടും കിട്ടുമോ. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *