ഉദ്ധാ.രണം ലഭിക്കാത്തവരുടെ ലിം.ഗം പോലും ഉദ്ധ.രിച്ചു നിൽക്കും

ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ്. ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നെ അടിസ്ഥാനമായ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ണരും പുരുഷൻ ആക്റ്റീവ് പാർണറും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള പല ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ.

   

പിന്നീട് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി അവരുടെ ബന്ധം തന്നെ തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പല ആളുകളും ഇത്തരം പ്രശ്നം ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇതിന് മരുന്നു കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്താനാണ്.

അധികമായും മാനസികമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം. മാനസികമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നതും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ കാരണമായി മനസ്സിലാക്കാം.

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആകും. തുടർന്നു കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മലയാളം കാണുക.https://youtu.be/F8ITI2WFp2o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *