വിവാഹത്തിനുമുമ്പേ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു കേട്ടുനോക്കൂ.

പലപ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സംശയങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ജീവിതം പലപ്പോഴും പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സംശയം എന്ന അവസ്ഥ വ്യക്തിയുടെ നല്ല ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാകും. പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും ഇന്റർനെറ്റിനും മുൻപിൽ.

   

ഇരുന്ന് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയും വളരെയധികം ഇടുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാനസിക മേലാതെ പോകുന്നതു പോലും സ്വയമേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വയം.

അവബോധം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെയോ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു കാര്യവും തുറന്നു പറയുക എന്നതാണ് നാം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുക. പല സെക്ഷനുകളായി കൗൺസിലുകളും മറ്റും നടത്തിയാൽ തന്നെ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *