എല്ലുകളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ മജ്ജയിലും ക്യാൻസർ ബാധിക്കാം. എങ്ങനെ മജ്ജ കാൻസർ തിരിച്ചറിയാം.

ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അധികഠിനമാണ്. എന്നാൽ ഈ ക്യാൻസർ രോഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചില മുൻകരുതലകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പിന്നീട് മാറും. കേന്ദ്ര എന്ന രോഗത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ.

   

ജീവനും ജീവിതവും ഒരുപോലെ വേദനാജനകമാക്കി തീർക്കും. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ പോലെയല്ല മജ്ജയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ. ഇത്തരം ക്യാൻസറുകൾ തിരിച്ചറിയുക അല്പം പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ച് മജയിൽ നിന്നും എല്ലിലേക്കും പിന്നീട് ശരീരത്തിന് പലഭാഗങ്ങളിലും വേദനയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പലരും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും മത്സ്യയിൽ നിന്നാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവ് അനീമിയ പോലുള്ള അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മജ്ജയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നത് സംശയിക്കേണ്ടത്. അമിതമായ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ മജയിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ഭാഗമായി കാണാറുണ്ട്. പ്രോട്ടീന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമാതീതമായ കുറവ് ക്യാൻസർ.

സംശയിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. മറ്റ് ഏത് ക്യാൻസറിനെ പോലെയും ഇന്ന് മജ്ജയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും കേരളത്തിൽ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നു. കേന്സർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത പലപ്പോഴും നാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി ആരോഗ്യ ശീലവും അല്പം കൂടി ഹെൽത്തി ആക്കി മാറ്റുക. തുടർന്ന് കൂടുതലറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *