കൂട്ടത്തിലുള്ളവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാരമാക്കേണ്ട കാര്യം ഗുരുതരമാണ്

ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പലപ്പോഴായി കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളായി കൂടുതലായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഡിപ്രഷനെയും ചെറിയ ചില തകരാറുകളെയോ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവരെ അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയാണ്.

   

നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഇത്തരം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള ആളുകളോടാണ് ഇവരുടെ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് വളച്ചൊടിച്ച് വലിയ ഒരുതരം.

ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ച് വലുതാക്കി ഇത് പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ പോലും കാണിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളിലും മുതിർന്ന ആളുകളിലും ഒരുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവരുന്നു. വലിയ മുതലുള്ള ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും അതുപോലെതന്നെ അമിതമായ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആളുകളിൽ അമിതമായി കാണാൻ ഇടയാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലോ നിങ്ങളിൽ തന്നെയോ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും പല തവണകളായി ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷനിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് പ്രധാനം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *