ഇനി ഭയമല്ല വേണ്ടത് ക്യാൻസറിനെ ചെറുക്കാം എൻജോയ് ചെയ്തു ജീവിക്കാം

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴും അയത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു രോഗ അവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിലും അതിന്റെ ചികിത്സകൾ എടുത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അത്രയേറെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ ഇത്രയേറെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലോകാവസാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വന്നുചേരണം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ്.

   

ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളെയും ഈ കേന്ദ്രമായി പഠനങ്ങളിൽ തെളിയുന്നു. വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കോശങ്ങളെയും പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും അപഹരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ മേഖല പുരോഗമിച്ചു. എങ്കിലും ഒരുപാട് പുതിയ ആശുപത്രികളും ക്യാൻസർ ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ.

തീവ്രതയിൽ മാത്രം ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ആരോഗ്യമേഖല പുരോഗമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഭക്ഷണം മേഖലയിൽ വലിയ അളവിൽ വിഷാംശങ്ങൾ ചേരുന്നത്. പച്ചവെള്ളത്തിൽ പോലും ഇന്ന് വിഷമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിക്കുന്ന ഓരോ തരി അരിയിലും എത്രത്തോളം വിഷമുണ്ട്.

എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിക്കാം. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പാലിക്കാനും ദിവസവും വ്യായാമവും മാനസിക അവസ്ഥ ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ശരീരത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *