സന്ധ്യ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റ് വലിയ വിപത്തിന് കാരണമായേക്കാം

ഒരു വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയും ശ്രദ്ധവും ഉള്ളതായിരിക്കണം. എന്ന് കരുതി സന്ധ്യ സമയത്ത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത്, കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷമോ നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നത് അത്ര അനുയോജ്യമായ കാര്യമല്ല.സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. വീടിന്റെ പുറംവശം മാത്രമല്ല വീടിന്റെ അകവും.

   

അടച്ചുവാരി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടുക. ഇതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന് ഫലം ഇരട്ടിയാകും. പലപ്പോഴും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ എല്ലാം ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോട്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. പ്രസംഗ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്.

അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിഷ തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാദിവസവും രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ത്രിസന്ധ്യക്ക് മുൻപായി തന്നെ പാകം ചെയ്തു വയ്ക്കുക. സ്ത്രീകളുടെ അശ്വതി സമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആളുകളെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഉണ്ട് എന്നത്.

ഉറപ്പുവരുത്തണം. വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചവറു കൂട്ടിയിടുന്നത്, കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *