നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാം

നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന 5 മണിക്കൂർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള 5 മണിക്കൂർ എന്നാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന വരെയുള്ള സമയം കാരണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വ്യക്തമായ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ചു ഭക്ഷണരീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും.

   
"

ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഷവർമയും പൊറോട്ടയും മന്തിയും അങ്ങനെയുള്ള കടകളും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്യൻ ഹോട്ടൽ പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻററി ആയിരിക്കും സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജാവിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് തോന്നും.

ഡിന്നർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാം അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെവി ഫുഡ് അത് ഷവർമ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം കൂട്ടാൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെവി ഫുഡ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ പറ്റാത്തെ രാവിലെ എണീക്കാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മടിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഹെവി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top