ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ. ചുമ്മാതല്ല കാരണവന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.

ഏതു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഗ്യാസ് കയറുന്ന ശീലമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് കയറുന്ന പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ആണ് എങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചില ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ആയിരിക്കും …

ശാസ്ത്രീയമായിട്ടില്ലെങ്കിലും പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഈ കാര്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ദിവസവും ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളോടുകൂടിയല്ല എങ്കിലും പഴമക്കാർ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ അറിവിൽ നിന്നും സംസാരിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ദിവസവും …

പഴങ്കഞ്ഞി ഒരു നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഇനി പ്രൊ ബയോട്ടിക്കുകൾ അറിയാതെ വിഷമിക്കേണ്ട.

ഏതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുക എന്നത്. ഈ പ്രോബയോട്ടിക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ …

അടുക്കളയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി ആശുപത്രി പോക്ക് ഒഴിവാക്കാം.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ പുകവലി മദ്യപാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മിക്കപ്പോഴും ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പലർക്കും തെറ്റ് ധാരണ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്ര …