വയർ ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

വായ സ്മെല്ല് വരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫ്രണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നല്ല ഫംഗ്ഷന് …

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും

വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് …

വിഷാദ രോഗി ആക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ

നിങ്ങൾ പണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മേടിക്കാൻ തോന്നുക ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുക …

40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

ഏവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാറുണ്ട് ജീവിതശൈലി വരുത്താറുണ്ട് ഞാൻ നോർമലി ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ …