നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പ് ഫ്രാറ്റാക്കി എടുക്കാം

നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ. ആർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും തടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പറ്റും വളരെ പൊള്ളത്തടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെയധികം
സ്ലിം ആവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ അല്ല.

   
"

ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള കൊഴുപ്പ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുറക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തിനെപ്പറ്റിയാണ്. കൊടുക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഡയറ്റും നല്ല എക്സസൈസുകളും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻറെ ഫലം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലാത്ത തടിയാണ് ഉള്ളത് അതെ വളരെ കൂടുതൽ ആണെന്ന് എക്സസൈസുകളും ഡയറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരുടെ കൈപിടിച്ചു വന്നതിനുശേഷം.

നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരവും കാണാനായി സാധിക്കും. ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ലൈപ്പോസിഷൻ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ലൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ എന്നും സെക്ഷൻ എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനുമാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏകദേശം 20 മുതൽ 30 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=bIz0uTuXWyE

Scroll to Top