അധികമായാൽ ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും ഈ ഒമേഗ ത്രി ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ

ആരോഗ്യസംബന്ധമായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ പലപ്പോഴും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽസുകളും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഒമേഗത്രി ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ.

   
"

ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല കേരളം മറ്റു അവയവങ്ങളിലും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട.

ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അളവിൽ കൂടുതലായാൽ എന്തും വിഷമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അളവിൽ കൂടുതലായി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള അവസ്ഥകളും അമിതഭാരവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നുചേരാം. കൂടുതലും ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ സ്ട്രോബറി ബ്ലൂബെറി മത്തങ്ങയുടെ കുരു എന്നിവയെല്ലാം ധാരാളമായി ഒമേഗ ത്രി ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ സ്വീകരിച്ച് പല രോഗാവസ്ഥകളെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്നും കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top