സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലേക്ക് തന്നപ്പോൾ അയാൾ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞത് കേട്ട് അവിടെയുള്ളവർ നോക്കി

രാത്രി ലേബർ റൂമിൽ നിന്നും അവളുടെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് തേങ്ങി. എന്നാൽ അതിനേക്കാളുപരിയായി മനസ്സിനെ വിഹമിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. വര്ഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ജ്യോതിയുടെ മരണ വാർത്തയായിരുന്നു അത്. ജോതിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രശ്നം മുഴുവൻ സുധീറിന്റെ കാര്യത്തിൽ.

   
"

തന്നെയായിരുന്നു. അയാൾക്ക് തറവാട്ട് മഹിമയും വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമായിരുന്നു. അവരെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യം. സാവിത്രി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച അന്നുതന്നെയാണ് ജോലിയുടെ മരണവാർത്തയും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിൽ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

തന്റെ മുഖത്തെ ദുഃഖവും വിഷമവും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പിടികിട്ടി എന്നതും മനസ്സിലായി. ജോലിയെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും തങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നേരിൽ കാണണമെന്നതും സാവിത്രിയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് നേരിൽ കണ്ടാലെങ്കിലും അവളോടുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും മറന്നു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാരണവും. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം തളർന്നു പോയിരുന്നു സുധീർ. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സാവിത്രിയുടെ മുഖം മനസ്സിലേക്കി കടന്നുവന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top