പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സമ്പത്ത് വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്

നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സുമ. അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എത്തിയ അവനും വളരെ നല്ല ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുപോയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മയും മകനും തനിച്ചാണ് വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായി ചെയ്തിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.

   
"

അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകളെ എന്ന രീതിയിൽ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായത്. ആ സമയത്താണ് ബ്രോക്കർ സുമയുടെ ആലോചനയുമായി വരുന്നത്. ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചും ആലോചിച്ചു വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവൻ എത്തിയത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ വന്നു കയറിയപ്പോൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ട സമ്പത്തും വലിയ വീടും പറമ്പും തൊടിയും.

ഇനി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവളെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു. വിവാഹം തന്നെ അമ്മയോട് അവൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഡംബരത്തിൽ അവൾ മുഴുകി അവളൊരു ധനികയാണ് എന്ന ചിന്ത അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് അവിടെ അമ്മയെ ഒരു വകവയ്ക്കാൻ പോലും അമ്മയെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മയെ ഒന്ന് എഴുതാനെ പോലും അവരുടെ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഈ മാറ്റം അവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അമ്മയെ വഴക്കു പറയുന്നത് കണ്ടു കൊണ്ടാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവൻ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top