അന്ന് ആ മകൻ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ പാതിരാത്രി കടന്നു ചെന്ന് ചെയ്തത്

ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഭയം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അല്ല അവൻ ഭാര്യയോട് അമ്മയുടെ മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റു. കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവളും ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീടുള്ള ശ്രദ്ധ. അവൻ അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ എന്ന് സംശയത്തോടെ മകനെ നോക്കി. അവരെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ദിവസം മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഭയമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് അമ്മയോടൊപ്പം.

   
"

കിടക്കണമെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ പരിചരണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹം. നാളെ അമ്മയ്ക്ക് സർജറി ചെയ്ത് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ്. ചെറിയ സർജറിയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഭയം അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവൻ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നെ കിടന്നു. അമ്മ ഉറങ്ങിയെന്ന്.

കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ പിന്നീട് മലർന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കി കിടന്നത്. അമ്മയെ പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച് സർജറിക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ വല്ലാത്ത പതറിയ ശബ്ദമായാണ് പിന്നീട് അടുത്തേക്ക് എത്തിയത്. ഈശ്വരി യിലും വിപിയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നും കുറച്ച് ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മയുടെ ജീവന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ സർജറി ഒരു അപകടമായേക്കാം എന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കാം.

Scroll to Top