നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ ഇതൊന്നു ശീലിക്കു

ആ വലിയവീട്ടിൽ നിന്നും 30000 രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അന്നത്തെ ദിവസം കാണാതെ പോയത് അവരിൽ ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. പരിസരത്തും വീടിനകത്തും എല്ലായിടത്തും പരിശോധിച്ചു എങ്കിലും സാധനം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് പരിഭ്രാന്തനായി. അപ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ അയാൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നും പരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു എന്നത്. അങ്ങനെയാണ്.

   
"

സിസിടിവി ക്യാമറയിലും മറ്റും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യം ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീടിനടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കേട്ടത്. വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും.

അവരാ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടികളോടുള്ള സംശയം കൂടുതൽ തീവ്രമായി. ഒരുപാട് ചോദ്യം ശേഷമാണ് അവർ എടുത്തു എന്നത് പറഞ്ഞതും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനം തുടങ്ങുന്നത് വീടിനകത്ത് നിന്നും തന്നെയാണ്. വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ.

പലപ്പോഴും ചെറിയ പണങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അവർ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന പണം അവർക്ക് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് വലിയ രീതിയിൽ പണം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ പലതും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കാം.

Scroll to Top