അഞ്ചുവർഷത്തെ നീണ്ട പ്രണയത്തിനു ശേഷം അവളുടെ ജീവിതം പിന്നീട് വഴി തിരിഞ്ഞു

സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ പോകുമായുള്ള ജവാൻ അവിടെ കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പുഷ്പ. അവളോട് അവനു വല്ലാതെ ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഞ്ചുവർഷത്തോളമാണ് അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള പ്രണയം മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് പുഷ്പയുടെ ഈ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവരുടെ അച്ഛൻ അവളെ അതിൽ നിന്നും.

   
"

പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം പുഷ്പ അത്യാ ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് നല്ല യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ലഭിക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഷ്പയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരി തോന്നി. അവളും പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പുഷ്പയുടെ ഈ മനം മാറ്റം ജോണിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളോടുള്ള പ്രണയത്താൽ.

അവൻ അന്ധനായി തീർന്നിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം പുഷ്പ ജോണിന് ബേക്കറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തന്നെ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു. പ്രകാരം തന്നെ അവർ പരസ്പര ധാരണയിൽ പിരിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്ത വർഷത്തിൽ പുഷ്പയുടെ ഒരു പിറന്നാൾ ദിവസം ജോൺ അവൾക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം എന്ന ധാരണയിൽ തന്നെ അവളെ വിളിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top