വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അമ്മയെ ന.ര.കി.പ്പിച്ചു കൊ.ന്നതി.ന് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയത്

അന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നത്. അപ്പോഴാണ് കട്ടിലിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ക്യാൻസർ കിടക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടത്. അന്ന് ആ വീട്ടിലെ ഊണ് മേശയിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും കാത്ത് അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് വർഷങ്ങൾക്കു.

   
"

മുമ്പ് ആ അമ്മയെയും മകളെയും കണ്ട് കാഴ്ച ആലോചിച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി കടന്നുവന്ന അമ്മ പിന്നീട് അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. മരുമകളും മകന്റെ അമ്മായിയമ്മയും അവിടെ ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ശരിയായി കിട്ടാതെ വിശന്നു വലയാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ആകെ ശോകം മുഖമായപ്പോഴാണ് ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയ പാലിയേറ്റീവ് കയറുകാരായ ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടത്. അവരുടെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് അല്പം കർശനമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ വീട്ടിലെ മകൻ ഒരു ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരും അവർക്കെതിരെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top