കോടീശ്വരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മാസത്തിനുശേഷം കാമുകനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ

ഹർഷന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അർജുനും ഇന്ദ്രാണിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അവർക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയുകയും പ്രണയതാക്കളും ആയിരുന്നു. ഹർഷന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇന്ദ്രനീലം മനസ്സിൽ അർജുന്റെ ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഹർഷൻ എന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ തനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ വലിയ മുതലാളി ഇന്ദിരാനയുടെ വീട്ടിലെത്തി.

   
"

അച്ഛനോട് അവളെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അയാൾക്ക് എന്തിനാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ആകർഷണീയതയും സ്നേഹവും തോന്നിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ ആലോചനയുമായി അവിടേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രാണിയുടെ അച്ഛനെ ഈ വിവാഹ ആലോചന വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ന്ത്രാലയുടെ തൊട്ടു താഴെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ.

ആ അച്ഛനെ ആ വിവാഹ ആലോചന വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച പോലും അയാൾക്ക് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹർഷൻ ആയാൾക്ക് ആവശ്യമായ പണവും സ്വർണവും എല്ലാം തന്നെ നൽകി അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ പോലും സ്പർശിക്കാനാകാതെ ഹർഷൻ അവളെ തന്റെ കാമുകന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് അർജുനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സൽക്കാലം നൽകി ഹർഷൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കാം.

Scroll to Top