അമ്മയോളം പ്രായമുള്ള ചേച്ചിയോട് തോന്നിയ കാ.മ.ത്തിന് ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി കൊടുത്തത്

സ്ഥിരമായി അവർ അളക്കാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ചെക്കൻ ട്രൗസർ വരാറുള്ളത്. അവന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തോ ചിന്തയാണ് എന്ന് അവർക്ക് അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അലക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവരുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് പല ഭാഗത്തേക്കും തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ നോട്ടവും ഭാവവും ചിന്തയും ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയ അവർ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്.

   
"

എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും കാണുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കാമ ചിന്തകളും ആണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അവനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു ദിവസം അനക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരുന്ന ചേച്ചി എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നത് എന്ന് അവന്റെ ചോദ്യത്തിനു മുൻപിൽ അവർ വല്ലാതെ പതറിപ്പോയി. മഴ കാത്തിരിക്കുന്ന വേഴാമ്പലിനെ.

പോലെയാണ് ചേച്ചി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നും അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അവർ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു. നിനക്ക് എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവനെ വല്ലാത്ത ഒരു തുള്ളി ചാട്ടം ഉണ്ടായി. നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി നല്ല ഒരു കുളിയും പാസാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top