2024 വിഷു ഫലപ്രകാരം രാജയോഗം വന്നുചേരാൻ പോകുന്ന 9 നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം അതായത് 2024 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ 2025 ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള വിഷു ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ്.. ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും രാജയോഗവും ഗജകേസരി യോഗവും കൂടാതെ ലോട്ടറി ഭാഗ്യവുമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ്.. 2024.. 25 വർഷത്തെ രാജയോഗവും ഗജകേസരി യോഗവും ലോട്ടറി ഭാഗ്യവും തേടിയെത്തുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം..

   
"

1199 ആണ്ട് മലയാളമാസം മീനും 31 തീയതിയും അന്നേദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് തീയതി 2024 ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണി 51 മിനിറ്റിന് മകീരം നക്ഷത്രം നാലാം പാദത്തിലാണ് സൂര്യൻറെ മേടസംക്രമണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.. ഈ ഒരു സംക്രമണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷുഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്.. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വർഷത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ മേടമാസം തുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം മീനമാസം വരെയുള്ള കാലയളവിനെ ആണ്..

അതിനാൽ വിഷുഫലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർഷത്തെ ഫലം കൂടിയാണ്.. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാള മാസത്തെ ആണ്.. അത് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലെ വിശേഷ ചടങ്ങുകൾ ആയാലും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മലയാള മാസത്തിലെ തീയതികൾ തന്നെയാണ്.. അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷുഫലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സമീപിക്കണം എന്നും പറയുന്നു..

ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷുഫലം അനുസരിച്ച് രാജയോഗം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 9 നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.. ഈ 9 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യം വരുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണി പൂരം പൂരാടം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Scroll to Top