നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒഴിവാക്കാം

കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കൃത്യമായ സമയത്ത് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അഥവാ വൃക്ക തകരാറുമായി ഈ അസുഖത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക അതായത് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗനിർണയം മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം.

   
"

നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അടിവയറിനു വേദന നടുവേദന വയറിന്റെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് തുടർന്ന് എന്നിവ ഇതിൻറെ കാരക്ടർ സ്വിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻറെ അംശം വരിക കൂടാതെ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക ഇവയെല്ലാം ഈ രോഗത്തിലെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ഇപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ ഉടനടി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്നാണ് കാരണം എടുക്കണം കാരണം ഒരു ഡിലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു കാലതാമസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിഡ്നി ഫെയിലി നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിവൻഷൻ എസ് പറയുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായി കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എപ്രകാരം എന്ന് നോക്കാം. ഭക്ഷണത്തിൽ ഓക്സിലേറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top