തൈറോയ്ഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തൈറോയിഡ് ആൻറി ബോഡി തൈറോയ്ഡിലെ ആന്റിബോഡികൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആകൃതിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഇത്തരം തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേഹരോഗം കഴിഞ്ഞാലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്.

   
"

നമ്മുടെ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ജി ഫോർ ജി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പലരും ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അടുത്തകാലത്തായി പല രോഗികളും രോഗികൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻറി പോളി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആന്റി ബോഡി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം. തൈറോയ്ഡ് ആന്റിബോഡി എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നുതരം ആൻറി ബോഡീസുകളാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top