ഐവിഎഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

ആർട്ടിഫിഷൽ റിപ്പോർട്ട് നടയിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്കളാണ് ഐവിഎഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കില് പറയുമ്പോഴല്ലേ ഏറ്റവും ഒരു ടയർ ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് രീതിയിൽ അത് പറയുക.ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷനുകളും ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ലെവൽ ത്രീ അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആണ് ഐവിഎഫ്സി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും വരുന്നു. അവൾ എന്താണ് ഐ വി ഫിക്സിഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നോർമൽ ആയിട്ട് ഫിസിയോളജിക്കലി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആണ് ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു സ്പേം തമ്മില് യുണൈറ്റഡ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് അണ്ടവാനിക് സ്ത്രീയുടെ അണ്ടർ കുഴലിനകത്ത് ബീജവും.

   
"

ആ സ്പേം തമ്മിൽ യുണൈറ്റഡ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഭ്രൂണം വളരുന്നു ആകുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു മോറസ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് ഗർഭത്തിന് അകത്തേക്ക് വന്ന് ഇമ്പ്ലാൻറ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഷ് മിമിക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതേ പ്രൊസീജറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊസീജറിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടീഷൻ എന്ന പോലെ തന്നെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻകുബേറ്റർനകത്ത് എഗ്ഗ് യുണൈറ്റുക ഉണ്ടാവുന്ന ഭ്രൂണം അതായത് നോർമൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻവിറ്ററും ആയിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി അത് ഇൻറർവ്യൂ ചെയ്ത ഇടപെട്ട് അത് നോർമൽ ഉറപ്പുവരുത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണം തിരിച്ചുകിട്ടും ഐവിഎഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top