നമ്മുടെ പ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം

ഓട്ടോ ഇമുനസ് രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് കാണുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കും ഏകദേശം നൂറോളം രോഗങ്ങൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട യൂണിയൻ സിസ്റ്റം തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ശരീരകോശങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്. ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന സോറിയാസിസ് തുടങ്ങി സന്ധികളെയും മറ്റവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പാത രോഗങ്ങൾ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം തൈറോയ്ഡ് കുറയുന്നത് ബാധിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ റോസ് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന നെഫ്രോപതി രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന വാസ്ലോറ്റിസ് ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന റൊമാൻ കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റീസ് ഏത് അവയവത്തെയും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാം. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെയും.

   
"

അവരുടെ കാരണങ്ങളെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും പരിശോധന രീതികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും അവയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും കഴിയൂ. ആദ്യമായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. പ്രതിരോധശേഷി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കുകളെ നേരിടാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന പാർട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ്. ശരിക്കും പിന്നെ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിലും മ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top