ഫൈബ്രോയിഡ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും ആണ് അതായത് ഫൈബ്രോയിഡ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസ്കുലർ സ്ട്രക്ച്ചറാണ് യൂട്രസിന്റെ നിന്നും ഒറിജിനൽ ടീം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴയാണ് ഈ ഫൈബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈബർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറിച്ച് പറയാൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമായി സബ് ഡിവോഷണൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് യൂട്രസിന് പുറത്ത് കാണുന്നത് രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് പിന്നെ ഇൻസൈഡ് അതായത് എൻഡോമെട്രി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയ്ഡും കാണപ്പെടുന്നത്.

ആർത്തവ സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് വളരെയധികം കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫൈബ്രോണിന്റെ അകത്തുള്ള സർവീസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോകുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഫൈബർ ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈബർസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വൈറൽ അകത്ത് ഒരു തടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തൊട്ടുനോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു മുഴപോലെ കട്ടി പോലെയൊക്കെ സീരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഉ.ണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു മുഴയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *